Schapen

Wij hebben Kempense heideschapen.

Zie de site van de Stichting Levend Erfgoed

of voor foto's